Hotline   recruit_VN@lgcns.com


  Hotline  recruit_VN@lgcns.com

FAQ

Về cơ bản, sau khi nộp hồ sơ sẽ có 2 vòng phỏng vấn với LG CNS VN và HQ, đối với vị trí có liên quan đến kỹ thuật sẽ có thêm vòng thi Coding.

Có, chúng tôi có hệ thống đào tạo của công ty. Chúng tôi có chương trình quản lý lộ trình thăng tiến để phát triển nghề nghiệp và các chương trình đào tạo online, offline để phát triển năng lực cá nhân.

Có, bạn hoàn toàn có thể ứng tuyển lại. Vì chúng tôi giữ nguồn nhân tài trong N năm nên bạn có thể nộp đơn lại nếu sơ yếu lý lịch của bạn đã được cập nhật sau N năm.

Có, bạn có thể ứng tuyển nhiều vị trí. Tuy nhiên khi bạn ứng tuyển, chúng tôi sẽ cân nhắc vị trí phù hợp nhất với kinh nghiệm làm việc và tính cách của bạn nên việc ứng tuyển nhiều vị trí là không cần thiết.

Không. Thi Coding chỉ cần thiết khi bạn ứng tuyển vào các vị trí kỹ thuật, các vị trí không liên quan đến kỹ thuật thì không cần phải thi coding.

Thời gian làm bài tùy thuộc vào mỗi người, nhưng thông thường nó kéo dài tầm 1 - 2 giờ.

Coding test chỉ được tổ chức một lần trong quá trình tuyển dụng.

Vòng phỏng vấn đầu tiên, bạn sẽ phỏng vấn cùng giám đốc tuyển dụng và các đồng nghiệp sẽ làm cùng mình. Vòng phỏng vấn thứ 2 sẽ là vòng phỏng vấn cùng với các kỹ sư tại LG CNS Hàn Quốc.

Có. Nếu bạn ở xa và không thể đến phỏng vấn trực tiếp thì hoàn toàn có thể tham gia phỏng vấn online.

Hầu hết các vị trí đều không yêu cầu một ngôn ngữ nào đặc biệt. Bạn có thể sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi có phiên dịch để hỗ trợ bạn.


Copyright © LG CNS. All Rights Reserved.


Copyright © LG CNS. All Rights Reserved.