LG CNS đang dẫn đầu đổi mới kỹ thuật số trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với công nghệ điện toán đám mây, AI, dữ liệu lớn, Blockchain và các công nghệ DX khác.

Với tầm nhìn là "Đối tác tăng trưởng kỹ thuật số", LG CNS là một trong những công ty DX hàng đầu làm việc trực tiếp cùng với khách hàng để đáp ứng nhu cầu cốt lõi và tạo nên thành công của DX.


Company Overview

Doanh thu 

4,97 nghìn tỷ KRW 

Lợi nhuận kinh doanh

385,4 tỷ KRW

Số lượng nhân viên

trên 9.000 

LG CNS đang dẫn đầu đổi mới kỹ thuật số trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với công nghệ điện toán đám mây, AI, dữ liệu lớn, Blockchain và các công nghệ DX khác.

Với tầm nhìn là "Đối tác tăng trưởng kỹ thuật số",

LG CNS là một trong những công ty DX hàng đầu làm việc trực tiếp cùng với khách hàng để đáp ứng nhu cầu cốt lõi và tạo nên thành công của DX.

COMPANY OVERVIEW

Doanh thu

4,97 nghìn tỷ KRW

Lợi nhuận kinh doanh

385,4 tỷ KRW

Số lượng nhân viên

trên 9.000

Vision

Business Area

Vision

Global Operations

Business Area

Global Operations

Locations

Hà Nội

Tầng 35, Tòa Keangnam Landmark 72, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Hải Phòng

Phòng 103, Tầng 2, Khu F2 Lô đất LG KCN, Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam.


Copyright © LG CNS. All Rights Reserved.

Locations

Hà Nội

Tầng 35, Tòa Keangnam Landmark 72, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Hải Phòng

Phòng 103, Tầng 2, Khu F2 Lô đất LG KCN, Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam.


Copyright © LG CNS. All Rights Reserved.